ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDMS 65033001
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนHarp (5 ขวบ)
 • วันเวลาเรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ 9.00-11.00 น. (เลือก 1 วัน/สัปดาห์)
 • จำนวนชั่วโมงสอน1 ชม. 550 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษCourtyard Villa พระราม 9 -วงแหวน (สะพานสูง)
 • สถาบันศึกษาWellington College
 • ค่าประกันงานสอน950
 • Special Requesthttps://goo.gl/maps/erDmArFfaXp4nPkV7

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน