ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDMS 65111001
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนHarp (วัยอายุ 22 ปี) เรียนพร้อมกัน 2 คน
 • วันเวลาเรียนอังคาร 14.30-15.30 น.
 • จำนวนชั่วโมงสอน1 ชม. 1,100-1,600
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษม.มหิดล ศาลายา
 • สถาบันศึกษา-
 • ค่าประกันงานสอน1,400-1,900
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน