ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDLA 66011403
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนภาษาอังกฤษ (Year 2) เนื้อหาอังกฤษ สอนอธิบายภาษาอังกฤษ
 • วันเวลาเรียนอังคาร ศุกร์ อาทิตย์ 16.00-18.00 น. (เลือก 1 วัน)
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 750 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษมบ.เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา (ใกล้ Brighton College Bangkok)
 • สถาบันศึกษา-
 • ค่าประกันงานสอน1,050
 • Special Requestขอครูมีประสบการณ์

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน