ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDSC 66052308
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนPhysics (IGCSE) (Grade 10) สื่อสารไทย
 • วันเวลาเรียนเสาร์ 14.00 น. เป็นต้นไป (เลือก 1 ชม.)
 • จำนวนชั่วโมงสอน1 ชม. 300 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษOnline
 • สถาบันศึกษาSPIP (ช)
 • ค่าประกันงานสอน700
 • Special Requestขอคนไม่ลาสอนบ่อย มีประสบการณ์ติวสอบ IGCSE

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน