ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDSC 66070503
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนControl and Communication (ปี 2)
 • วันเวลาเรียนว่างทุกวัน 13.00 น. เป็นต้นไป (เรียน 1 วัน/สัปดาห์)
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 600-700 ฿ *เลือกเรท
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษOnline
 • สถาบันศึกษามหาลัยอยู่ที่อังกฤษ คณะวิศวะไฟฟ้า
 • ค่าประกันงานสอน1,150-1,350
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน