ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDLA 66082904
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนภาษาอังกฤษ (ป.5) *เน้น Grammar เพิ่มเกรด
 • วันเวลาเรียนอาทิตย์ 10.00-12.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 500-550 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษBig C ศรีนครินทร์
 • สถาบันศึกษา-
 • ค่าประกันงานสอน800-850
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน