ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDSC 66090211
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนชีวะ (ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์)
 • วันเวลาเรียน10-31 ต.ค. 17.00-19.00 น. / 5-12 พ.ย.17.00-19.00 น. (เลือก 10 วัน)
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 450 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษOnline
 • สถาบันศึกษารร.สาธิตเกษตร
 • ค่าประกันงานสอน675
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน