ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDLA 66090302
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนภาษาจีน (Grade 7)
 • วันเวลาเรียนอังคาร เสาร์ อาทิตย์ (เลือก 1 วัน | 2 ชม.)
 • จำนวนชั่วโมงสอน1.5 ชม. 500 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษสัมมากร รามคำแหง
 • สถาบันศึกษารร.นานาชาติร่วมฤดี
 • ค่าประกันงานสอน800
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน