ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDLA 66091001
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนภาษาอังกฤษ A-Level (Year 12) เนื้อหาอังกฤษ สอนอธิบายภาษาอังกฤษ *ขอครูมีประสบการณ์
 • วันเวลาเรียนเสาร์ อาทิตย์ 13.00-15.00 น. (เรียน 1 วัน/สัปดาห์)
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 800-1000 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษทองหล่อ 13
 • สถาบันศึกษาBrighton College Bangkok
 • ค่าประกันงานสอน1,100-1,300
 • Special Requesthttps://goo.gl/maps/t5sgwaqekXXhfddAA

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน