ข้อมูลนักเรียน

 • Job IDSC 66091602
 • วิชาและรายละเอียดงานที่สอนAdditional Math IGCSE (Grade 9) เนื้อหาอังกฤษ สอนอธิบายไทย *Start กลาง ต.ค.
 • วันเวลาเรียนเสาร์ อาทิตย์ ว่างทั้งวัน (เลือก 1 วัน | 2 ชม.)
 • จำนวนชั่วโมงสอน2 ชม. 500 ฿
 • จุดมุ่งหมายของนักเรียน
 • เพศของติวเตอร์-
 • สถานที่สอนพิเศษOnline
 • สถาบันศึกษาSingapore International School of Bangkok
 • ค่าประกันงานสอน950
 • Special Request

ขั้นตอนการรับงาน

 • 1 กรอกข้อมูลสมัครติวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 • 2 หางานสอน ที่ต้องการ โดยตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ ให้เรียบร้อยก่อนจองงาน
 • 3 แจ้ง Job ID ที่ต้องการผ่านทาง Line@ หรือ Facebook
 • 4 รอการพิจารณา ตรวจสอบ จากทางสถาบัน
 • 5 ชำระค่าประกันงานสอนและแจ้งโอนเงินเพื่อคอนเฟิร์มรับงาน
 • 6 เตรียมเนื้อหาและหลักสูตรสำหรับการสอน
 • 7 รับเงินจากผู้ปกครอง

ช่องทางการจองงาน